Wat doe ik?

Bewindvoering

Beschermingsbewind is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege sociale omstandigheden, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder neemt deze taak over.

Inkomensbeheer

Op vrijwillige basis worden alle financiële belangen behartigd. Alle inkomsten en betalingen verlopen dan via Hertel Bewindvoering. Samen wordt er een persoonlijk budgetplan opgesteld dat op uw situatie is afgestemd. Een budgetplan is een overzicht van inkomsten en uitgaven.

Administratie aan huis

Veel mensen vinden het lastig om hun administratie bij te houden. Wordt er nu wel of niet een antwoord verwacht op een binnengekomen brief? Zijn de rekeningen betaald of staan er nog zaken open? Is men verzekerd voor de belangrijkste zaken? Hertel Bewindvoering kan jou helpen met jouw administratie en alle vragen daaromtrent.

Over mij

Enes Sabic
Hallo

Ik ben Enes Šabić

Bewindvoerder, budgetconsulent en schuldhulpverlener

 • Leeftijd 39
 • E-mail esabic@hertelbewind.nl
 • Telefoon 06 81302796

Hallo, ik ben Enes Šabić. Vertrouwen en persoonlijk zijn voor mij de twee waarden die de basis vormen voor mijn werkzaamheden. Ik ben de eigenaar van Hertel Bewindvoering en gespecialiseerd in beschermingsbewind, inkomensbeheer en schuldhulpverlening. Mijn professionele achtergrond is in de afgelopen 8 jaar opgebouwd bij zowel Stichting de Tussenvoorziening (Stadsgeldbeheer) als bij Plangroep. Uiteraard school ik mij doorlopend bij. Door deze jarenlange ervaring en studie beschik ik over de benodigde vaardigheden om je van dienst te kunnen zijn.

Ik hou van het werken met verschillende mensen met verschillende achtergronden. Onder andere begeleid ik mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen, ouderen die in een zorginstelling verblijven en mensen met financiële problemen of die hun eigen financieel overzicht kwijt zijn. Daarnaast ondersteun ik kwetsbare mensen met een licht verstandelijk beperking, verslaving, psychosociale problematiek en jongeren. Hiervoor heb ik in de afgelopen 6 jaar enorm veel ervaring opgebouwd bij Stichting de Tussenvoorziening (Stadsgeldbeheer).

Een korte afstand tussen jou en mij vind ik belangrijk en ik zorg ervoor dat wij minimaal 2 keer per jaar een persoonlijk gesprek hebben. Het liefst bij jou aan de keukentafel. Tevens vind ik het van groot belang dat wij elkaar kunnen vinden via telefoon, e-mail en WhatsApp. Wat ik voor jou kan doen is namelijk echt mensenwerk en mensenwerk is gebaat bij persoonlijk contact.

Door jouw kwaliteiten te onderkennen breng ik mijn boodschap over. Mensgericht, motiverend en maatwerk. Ik ben laagdrempelig in de samenwerking en daarmee makkelijk benaderbaar. Tenminste dat vind ik, zullen we een afspraak maken om te kijken wat ik voor jou kan betekenen?

Afspraak maken

Informatie

Tarieven

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. De kosten voor het beschermingsbewind worden jaarlijks geïndexeerd door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Deze kosten bestaan uit een éénmalige intakevergoeding en de maandelijkse kosten.

Wanneer u een te laag inkomen heeft, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand om de kosten voor het beschermingsbewind te betalen. Indien dit het geval is, zal Hertel Bewindvoering de bijzondere bijstand aanvragen. Heeft u een hoger inkomen dan moet u deze kosten zelf betalen.

Om de leesbaarheid te bevorderen zijn hieronder alleen de meest voorkomende tarieven genoemd.

Tarieven 2020

Intake Bewindvoering Schuldenbewind Verhuizing Ontruiming Eindrekening
Eenpersoonshuishouden 628,47 111,29 144,02 392,77 392,77 235,71
Tweepersoonshuishouden 754,83 133,55 172,83 392,77 392,77 282,78

Note: De bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Formulieren

Hieronder vindt u de formulieren voor de aanmelding(intake) bij Hertel Bewindvoering en het reglement dat op beschermingsbewind van toepassing is.

Veel gestelde vragen

Hier vindt u de antwoorden op de veel gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met mij op via het contactformulier.

Herken u uzelf, een familielid, vriend of cliënt in één of meer van onderstaande situaties:

 1. de post wordt niet meer geopend en de berg ongeopende post wordt groter en groter;
 2. deurwaarders kloppen aan de deur en is er vrees voor telefoontjes of bezoek;
 3. er is geen overzicht of grip op de financiële situatie en de druk neemt alsmaar toe;
 4. de administratie bijhouden lukt of kan niet meer, het is te veel en te ingewikkeld;
 5. de familie doet de boekhouding voor bijvoorbeeld de ouders en dit gaat eigenlijk niet meer.
dan geeft bewindvoering rust en ruimte. Je financiële zaken worden dan zo goed mogelijk geregeld. Heb je een geestelijke of lichamelijke beperking en ben je niet in staat de financiën zelf te regelen, dan kun je dit uitbesteden aan een professionele bewindvoerder. Ook mensen met schulden of een verslaving kunnen er voor kiezen bewind aan te vragen om de problemen op te gaan lossen of te stabiliseren.

Dit kan via het aanmeldingsformulier. Om een goede analyse te kunnen maken vraag ik u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en met bijlagen aan mij te sturen. In een crisissituatie kunt u telefonisch contact met mij opnemen.

Nadat de financiële administratie inzichtelijk is gemaakt, zal Hertel Bewindvoering advies geven over de gewenste vervolgstappen. Indien Hertel Bewindvoering zich bereidt verklaart een benoeming tot bewindvoerder te aanvaarden, zal zij u helpen bij het indienen van de aanvraag.

Daarnaast kunt u bewindvoering zelf aanvragen bij de rechtbank, maar als het nodig is kan ook uw partner, een familielid tot in de vierde graad of de instelling waar u verblijft of die u begeleidt het bewind aanvragen bij de rechtbank.

Afhankelijk van de complexiteit van uw financiële situatie kan uw aanvraag binnen 2 tot 6 weken bij de kantonrechter ingediend worden.

Als u zelf uw administratie bijhoudt en zelf uw geld beheert, kost dat tijd. Het kost een bewindvoerder ook tijd om dat voor u te doen. Uw bewindvoerder mag hiervoor een wettelijk vastgesteld bedrag per maand in rekening brengen.

Indien u moet rondkomen van een minimum inkomen, kan er Bijzondere Bijstand worden aangevraagd bij de sociale dienst van uw gemeente. Uw bewindvoerder vraagt deze Bijzondere Bijstand voor u aan.

Het toezicht op uw bewindvoerder berust bij de kantonrechter. Uw bewindvoerder is verplicht binnen drie maanden na zijn benoeming een beschrijving in te leveren van de goederen die onder bewind zijn gesteld. Dit heet een boedelbeschrijving. In de boedelbeschrijving wordt een opsomming gemaakt van alle zaken die onder het bewind vallen.

De boedelbeschrijving krijgt u thuisgestuurd met het verzoek deze te ondertekenen. Zodra de kantonrechter de boedelbeschrijving heeft goedgekeurd, neemt hij een besluit over wanneer uw bewindvoerder weer verantwoording moet afleggen.

In de regel legt de kantonrechter een jaarlijkse verantwoording op. Dat betekent dat uw bewindvoerder ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven moet inleveren met de actuele stand van de bankrekeningen en de schulden. De jaarlijkse verantwoording wordt de ‘rekening & verantwoording’ genoemd. Deze verantwoording krijgt u, net als de boedelbeschrijving, thuisgestuurd met het verzoek deze te ondertekenen.

Contact

Adres

 • Hertel Bewindvoering
 • 06-81302796
 • Telefonisch spreekuur

     (ma t/m do 10.00 - 12.00)
 • info@hertelbewind.nl

Socials

Contact Formulier